Các điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 6 năm 2017

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này (gọi tắt là “Điều khoản”, “Điều khoản và điều kiện”) trước khi sử dụng ứng dụng di động của RoyalABC World (gọi tắt là “Dịch vụ/ Ứng dụng”) do Prosper Education Pty Ltd. (gọi tắt là “chúng tôi”, “của chúng tôi”) vận hành.

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng bạn phải chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản này. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng. Bạn đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi và có đủ tư cách pháp nhân để tham gia vào các hợp đồng ràng buộc. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn và họ đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này thay cho bạn.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản này thì bạn không thể truy cập Dịch vụ/ Ứng dụng.

Mua hàng

Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn thông qua Dịch vụ/ Ứng dụng (“Mua hàng”), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến việc giao dịch Mua hàng của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, số thẻ tín dụng, ngày hết hạn của thẻ, địa chỉ thanh toán và thông tin vận chuyển của bạn.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (i) bạn có quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ (các) thẻ tín dụng hoặc (các) phương thức thanh toán nào khác liên quan đến bất kỳ giao dịch Mua hàng nào; và rằng (ii) thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác và đầy đủ.

Bằng cách gửi thông tin đó, bạn cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin cho bên thứ ba nhằm mục đích tạo điều kiện hoàn thành giao dịch Mua hàng.

Dịch vụ/ Ứng dụng không được thiết kế để cung cấp lời khuyên định tính liên quan đến sự phù hợp cho mục đích và tính thương mại của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên thận trọng và thực hiện sự chuyên cần của mình trong việc thực hiện bất kỳ giao dịch nào thông qua Dịch vụ/ Ứng dụng.

Tính khả dụng, lỗi và các thông tin không chính xác

Chúng tôi liên tục cập nhật các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trên Dịch vụ/ Ứng dụng. Các sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên Dịch vụ/ Ứng dụng của chúng tôi có thể bị định giá sai, được mô tả không chính xác hoặc không có sẵn và việc cập nhật thông tin trên Dịch vụ/ Ứng dụng và trong các quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác có thể bị chậm trễ.

Chúng tôi không thể và không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào, bao gồm giá cả, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính khả dụng và các dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa lỗi, cập nhật lại các thông tin không chính xác hoặc bị thiếu sót bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nội dung được cung cấp sẽ không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bảo hành ngụ ý và điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

Thi đấu, Rút thăm trúng thưởng và Khuyến mãi

Bất kỳ cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi nào (gọi chung là “Chương trình khuyến mãi”) được cung cấp thông qua Dịch vụ/ Ứng dụng có thể được điều chỉnh bởi các quy tắc tách biệt với các Điều khoản này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Chương trình khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu các quy tắc của một Chương trình khuyến mãi và các Điều khoản này không đồng nhất với nhau, lúc này sẽ áp dụng theo các quy tắc Khuyến mãi.

Tài khoản

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật nhất cho chúng tôi. Việc không tuân thủ quy tắt này sẽ cấu thành vi phạm Điều khoản. Điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn trên Dịch vụ/ Ứng dụng của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ/ Ứng dụng và có trách nhiệm với mọi hoạt động hoặc hành động liên quan tới mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu này được sử dụng với Dịch vụ/ Ứng dụng của chúng tôi hay là dịch vụ của một bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các hoạt động liên quan đến tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi nhận thấy bất kỳ một vi phạm về bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng tên của người khác, của tổ chức khác hoặc một cái tên không tồn tại về mặt pháp luật, bạn cũng không được sử dụng tên hoặc nhãn hiệu thương mại có thể đã được đăng ký bản quyền bởi người khác hoặc tổ chức khác mà bạn không có ủy quyền phù hợp hoặc một cái tên mang ý xúc phạm, thô tục hoặc tục tĩu để làm tên đăng nhập của mình.

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ/ Ứng dụng cũng như nội dung, tính năng và chức năng ban đầu của nó là và vẫn sẽ là tài sản độc quyền của Prosper Education Pty Ltd và các công ty cấp phép (hoặc các công ty được cấp phép) của nó. Dịch vụ/ Ứng dụng được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật thương hiệu và các luật khác của cả Úc và các nước khác. Bất kỳ các sản phẩm và dịch vụ nào khác sẽ không được phép sử dụng các nhãn hiệu và trang phục thương mại của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Prosper Education Pty Ltd.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ/ Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của một bên thứ ba không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Prosper Education Pty Ltd.

Công ty Prosper Education Pty Ltd. không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc ứng dụng của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn cũng phải ý thức rằng Prosper Education Pty Ltd sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp nào đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát bị gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào của hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ/ ứng dụng này.

Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài vì sự thuận tiện và việc chứa một liên kết như vậy đến các trang web bên ngoài không ngụ ý sự chứng thực của chúng tôi đối với các trang web đó. Bạn ý thức rằng khi bạn truy cập các trang web khác trên Internet, bạn sẽ tự chịu rủi ro.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Khi chấm dứt, bạn sẽ bị cắt quyền sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng ngay lập tức. Nếu bạn muốn cắt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng.

Tất cả các quy định trong Điều khoản mà theo bản chất của chúng nên tồn tại sau khi bị chấm dứt sẽ vẫn tồn tại sau khi bị chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ sự chấm dứt hoặc đình chỉ hoặc hành động nào khác được thực hiện bởi chúng tôi.

Nếu pháp luật hiện hành yêu cầu chúng tôi cung cấp thông báo chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể thông báo trước hoặc sau bằng cách đăng nó lên Dịch vụ/ Ứng dụng hoặc bằng cách gửi thông tin tới bất kỳ địa chỉ nào (email hoặc hình thức khác) của bạn mà chúng tôi có trong hồ sơ của chúng tôi.

Sự bồi thường

Khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng, bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và những đơn vị được kế thừa và chuyển nhượng bởi chúng tôi về tất cả các thiệt hại, chi phí và các trách nhiệm pháp lý khác, bao gồm nhưng không giới hạn phí và chi phí pháp lý, liên quan đến mọi khiếu nại phát sinh hoặc liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng hoặc vi phạm các Điều khoản này và bất kỳ điều luật hiện hành nào hoặc vi phạm quyền của một người hoặc một bên khác.

Phần bồi thường này tồn tại đến hết thời hạn đăng ký của bạn và áp dụng cho các khiếu nại phát sinh cả trước và sau khi đăng ký kết thúc.

Trách nhiệm hữu hạn

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào bạn phải chịu do việc sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, thiệt hại trừng phạt, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại ngẫu nhiên hoặc thiệt hại hậu quả nào (bao gồm nhũng mất mát liên quan đến việc kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, sử dụng, quyền riêng tư, dữ liệu, thiện chí hoặc lợi thế kinh tế khác), dù có vi phạm hợp đồng hoặc trong tra tấn, ngay cả khi trước đó đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba theo luật sai phạm dân sự hoặc hợp đồng, hoặc theo Đạo luật Cạnh tranh và Tiêu dùng 2010 (Cth) (Competition and Consumer Act 2010) bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với mọi phát ngôn sai lệch được đưa ra và/ hoặc được đưa vào bất kỳ Nội dung nào được cung cấp bởi các bên thứ ba, như nhà sản xuất, đại lý phân phối, và người sử dụng Dịch vụ. Trách nhiệm của riêng bạn là đảm bảo tính chính xác của dữ liệu được nhập.

Bạn có trách nhiệm trong việc tự bảo vệ và sao lưu dữ liệu và/ hoặc thiết bị được sử dụng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng của bạn một cách tương xứng và sẽ không khiếu nại đối với việc bị mất dữ liệu, thời gian bị chạy lại, hướng dẫn không chính xác, trì hoãn công việc hoặc mất lợi nhuận từ việc sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng.

Trong mọi trường hợp, không giới hạn những điều đã nêu ở trên, toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn sẽ không vượt quá tổng số tiền bạn thanh toán cho chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

Việc bạn sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng là rủi ro của riêng bạn. Dịch vụ/ Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở của “AS IS” và “AS AVAILABLE”. Dịch vụ/ Ứng dụng không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành ngụ ý về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, sự không vi phạm hoặc quá trình thực hiện.

Công ty Prosper Education Pty Ltd., các công ty con, chi nhánh và các công ty được cấp phép của nó không đảm bảo rằng a) Dịch vụ/ Ứng dụng sẽ hoạt động không bị gián đoạn, an toàn hoặc khả dụng tại bất kỳ thời điểm hoặc địa điểm cụ thể nào; b) tất cả mọi lỗi hoặc khiếm khuyết sẽ được sửa chữa; c) Dịch vụ/ Ứng dụng không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác; hoặc d) kết quả của việc sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý này áp dụng cho mọi thiệt hại hoặc thương tích gây ra do tất cả các thất bại liên quan đến hiệu suất, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, chậm trễ trong vận hành hoặc chuyển giao, virus máy tính, lỗi đường truyền, đánh cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi về hoặc sử dụng hồ sơ liên quan đến việc sử dụng hoặc vận hành Dịch vụ/ Ứng dụng, dù là trong vi phạm hợp đồng, vi phạm dân sự, sơ suất hay là bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác.

Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính sẵn có đối với nội dung có trên Dịch vụ/ Ứng dụng cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào những thông tin đó đều là rủi ro của riêng bạn. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý về tính hiệu quả hoặc lợi nhuận của Dịch vụ/ Ứng dụng hoặc rằng việc vận hành của Dịch vụ/ Ứng dụng của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có bất kỳ lỗi gì. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào trong Dịch vụ/ Ứng dụng.

Loại trừ

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, do đó, các giới hạn trên có thể không áp dụng với bạn.

Luật chi phối

Các Điều khoản này sẽ sẽ chịu sự quản lý và lý giải theo luật pháp của New South Wales, Úc, mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành bởi một tòa án, các quy định còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ/ Ứng dụng của chúng tôi và thay thế mọi thỏa thuận đã có trước đây giữa chúng tôi về Dịch vụ/ Ứng dụng.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo nhận thức riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực.

Bạn tự có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các Điều khoản này để được cập nhật các thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này, bạn tự có trách nhiệm ngừng sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ/ Ứng dụng sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.