Yêu cầu về thiết bị đối với ứng dụng ‘Thế giới trò chơi RoyalABC’

PC
Yêu cầu tối thiểu về hệ thống thiết bị

• Windows 8.1 hoặc hệ điều hành cao hơn
• 2.20GHz CPU hoặc lớn hơn
• 4GB RAM hoặc lớn hơn
• Bộ nhớ đồ họa từ 512MB trở lên
• Hỗ trợ độ phân giải từ 1024px * 768px trở lên
• Dung lượng trống từ 1,5 GB trở lên
• Mic

Yêu cầu về hệ thống thiết bị được đề xuất

• Hệ điều hành Window 10
• 2.4 GHz CPU hoặc lớn hơn
• 8GB RAM hoặc lớn hơn
• Bộ nhớ đồ họa từ 1GB trở lên
• Hỗ trợ độ phân giải từ 1024px * 768px trở lên
• 1.5 GB trở lên
• Mic

iOS
Yêu cầu tối thiểu về hệ thống thiết bị

• Hệ điều hành IOS 11
• iPad Mini 4 / iPad Air/ iPhone 5S
• 2.5GB dung lượng trống trong thiết bị

Yêu cầu về hệ thống thiết bị được đề xuất

• Hệ điều hành IOS 11 hoặc cao hơn
• iPad Air 2 hoặc cao hơn / iPhone 6 hoặc đời cao hơn
• 2.5GB dung lượng trống trong thiết bị

Android
Yêu cầu tối thiểu về hệ thống thiết bị

• Hệ điều hành Android 4.4
• Thiết bị 64 bit chạy ở chế độ 64 bit
• 1.2 GHz CPU
• 1 GB RAM
• 2.5GB dung lượng trống trong thiết bị

Yêu cầu về hệ thống thiết bị được đề xuất

• Android 8.0 hoặc hệ điều hành cao hơn
• Thiết bị 64 bit chạy ở chế độ 64 bit
• 1.5 GHz CPU hoặc lớn hơn
• 2 GB RAM hoặc lớn hơn
• 2.5GB dung lượng trống trong thiết bị

Slider