Về chúng tôi

Prosper Education là  một công ty giáo dục đi đầu trong việc phát triển và tạo ra thế giới học tập trải nghiệm tốt nhất cho trẻ em trên toàn cầu. Sản phẩm của chúng tôi hỗ trợ tốt cho các giáo viên và phụ huynh kể cả khi họ không quá thành thạo tiếng Anh. Đồng thời cũng hỗ trợ sự liên kết chặc chẽ giữa nhà trường và gia đình thông qua việc học hoàn toàn bằng tiếng Anh nhưng lại được thiết kế trên giao diện nền bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga.

Học tập theo phương thức ‘kép’ chính là cốt lõi cho các sản phẩm của chúng tôi – chúng tôi cung cấp cả tài liệu hỗ trợ ngoại tuyến và trực tuyến cho giáo viên và học sinh, cho phép giáo viên và học sinh  được dạy và học chương trình của chúng tôi trên bất kỳ công cụ hoặc chế độ nào mà họ thấy phù hợp, và điều này không hề ảnh hưởng gì đến chất lượng của các bài học.

Gặp gỡ đội ngũ RoyalABC

RoyalABC được phát triển bởi một nhóm các nhà giáo dục và đổi mới toàn cầu giàu kinh nghiệm tại Tổ chức giáo dục Prosper (thịnh vượng) nhằm tạo nên một chương trình học đâu tiên trên thế giới kết hợp việc học trên lớp, chương trình ELT học từ sớm, nền tảng công nghệ trực quan và tư duy phát triển với các kỹ năng của thế kỉ 21. Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia trong ngành thiết kế chương trình giảng dạy, đào tạo giáo viên, quản lý việc học từ sớm và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu bao gồm:

Dominic Richards

Nhà sáng lập và Chủ tịch

Lord Brownlow

Thành viên hội đồng quản trị, chủ đầu tư và cố vấn

Baroness Jenkin

Thành viên ban cố vấn hội đồng quản trị

Ben Rawson

Thành viên ban cố vấn hội đồng quản trị và Nhà sáng lập

Genevieve Gilmore

Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Nicola Herringer

Giám đốc bộ phận dạy và học

Caroline Thornton

Trưởng bộ phận học tập và xuất bản

Genevieve Gilmore

Giám đốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Nicola Herringer

Giám đốc bộ phận dạy và học

Caroline Thornton

Trưởng bộ phận học tập và xuất bản

David Scott

Giám đốc quản lý quốc gia tại Việt Nam

Lyn Scott

Cố vấn ELT cao cấp tại Việt Nam

Slider

Cộng sự của RoyalABC