Chương trình học

Thông qua một quá trình nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, RoyalABC đã phát triển một chương trình giảng dạy độc quyền. RoyalABC kết hợp Chương trình giảng dạy tiếng Anh Cambridge của Anh với khung học tập từ những năm đầu dẫn đến một chương trình giảng dạy thực chứng, được thiết kế dành riêng cho những người học trẻ tuổi. Mười hai kỹ năng thiết yếu của Thế kỷ 21 được đưa vào trong toàn bộ chương trình giảng dạy của chúng tôi giúp trẻ em phát triển các kỹ năng Thế kỷ 21 phức tạp ngay từ đầu.

Giáo trình tiếng Anh

(Phù hợp với những người học sớm tiếng Anh Cambridge và CEFR)

• Pre-A1 Starters
• A1 Movers
• A2 Flyers
• PLUS Phonics

Khung chương trình giáo dục mầm non

1. Nghệ thuật – Nhận thức và Đánh giá, Sự thể hiện và sáng tạo

2. Khoa học – Khám phá khoa học, Toán học

3. Phát triển xã hội – Mối quan hệ giữa các cá nhân, Khả năng thích ứng cộng đồng

4. Ngôn ngữ – Nghe và Nói, Chuẩn bị cho kỹ nang đọc hiểu và viết

5. Sức khỏe - Thể chất và tinh thần, Phát triển vận động, Thói quen sống lành mạnh, Kỹ năng tự lực

Các kỹ năng thế kỷ 21

Mười hai kỹ năng cần thiết thế kỷ 21 này đã được chứng minh bởi các nhà khoa học và nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới là rất quan trọng đối với sự thành công của trẻ con trong trường học và trong cuộc sống.

• Tư duy cầu tiến
• Hợp tác
• Giao tiếp
• Tư duy phản biện
• Sáng tạo
• Quyết tâm
• Giải quyết vấn đề
• Chuyên tâm
• Đồng cảm
• Nhận thức về văn hóa và xã hội
• Tự quản lý bản thân
• Trí tò mò

Lộ trình học: Pre-A1 Starters
A1 Movers
Sắp có
A2 Flyers / A2 Key for Schools
Sắp có
Slider